اعضای گروه هلثی لایف

  • 14 دسامبر 2019

پزشک هیپنونروتراپیست، مشاور، سخنران، محقق و نویسنده بین المللی در حوزه سلامت روان و تصویر ذهنی سوابق شغلي و حرفه...

  • 8 ژانویه 2020

مشاوره ازدواج و خانواده - مدرس دوره های آموزش سلامت روان و ارتقای کیفیت زندگی سوابق شغلي و حرفه ای:...

  • 15 دسامبر 2019

متخصص علوم شناختی

  • 20 دسامبر 2019

مشاور و کارشناس ارشد روانشناسی بالینی سوابق شغلي و حرفه ای: • دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی • داراي...

  • 24 دسامبر 2019

مشاور و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) - نویسنده کتاب استراتژی شرکت های هولدینگ - مدیر اجرایی انتشارات تصویر ذهنی...