اعضای گروه هلثی لایف

  • 14 دسامبر 2019

پزشک هیپنونروتراپیست، مشاور، سخنران، محقق و نویسنده بین المللی در حوزه سلامت روان و تصویر ذهنی سوابق شغلي و حرفه...

  • 24 دسامبر 2019

مشاور و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA) - نویسنده کتاب استراتژی شرکت های هولدینگ - مدیر اجرایی انتشارات تصویر ذهنی...