دکتر محمود جهانگیری

پزشک هیپنونروتراپیست، مشاور، سخنران، محقق و نویسنده بین المللی در حوزه سلامت روان و تصویر ذهنی

سوابق شغلي و حرفه ای:
• داراي فعاليت بيست ساله طبابت در زمينه بيماري هاي اعصاب و روان، هيپنونروتراپي
• پايه گذار بحث تصوير ذهني در كشور
• عضو انجمن علمی هیپنوتیزم ایران
• رييس گروه پزشكي و مشاوره هلثي لايف
• استاد مدعو دانشگاه مالك اشتر، مركز آموزش مديريت صنعتي، مركز آموزش بازرگاني، مركز آموزش استانداري
• مدرس دوره هاي مختلف سلامت روان و تصوير ذهني در مراكز علمي، آموزشي و صنعتي كشور
• داراي سابقه مسئوليتهاي اجرايي و مديريتي در سطوح مختلف بهداشتي درماني و تامين اجتماعي كشور

آثار و تاليفات منتشر شده :
• كتاب و لوح فشرده تصوير ذهني سازماني – الگويي نوين در مديريت و فرهنگ سازماني
• Organization Self Image book. Published by BookMasters, Inc.USA
• كتاب و لوح فشرده سلامت اداري از ديدگاه روانشناسي تصوير ذهني
• كتاب و لوح فشرده توانمندسازي و خودشكوفايي – فردي – سازماني- اجتماعي
• شناسايي و افزايش ظرفيت ذهني – داراي امتياز آموزشي براي كاركنان دولت
• كتاب زندگي در بهشت تصوير ذهني
• كتاب و لوح فشرده ذهن شفابخش. ويژه بيماران مبتلا به سرطان
• كتاب تصوير ذهني خانوادگي – الگويي جامع، ساده و عملي براي كنترل زندگي
• كتاب ذهن آرام – كتاب تمام رنگي مديريت استرس هاي فردي و سازماني
• كتاب طلاق و تصوير ذهني
• كتاب بهينه سازي تصوير ذهني كودكان

ليست برخي از پژوهش ها و مقالات ارايه شده :
• The biggest management challenge in today’s world: changing or optimizing of OSI -11th Annual International Conference on Management, 1-4 July 2013, Athens, Greece
• Organization Self-Image: A new model to a successful organization ( كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني – 20 خرداد 1393 -تهران – سالن همايش هاي صدا و سيما )
• An investigation on the impact of Organization Self- Image on organizational excellence inTabriz Oil Refining Company and Esfahan’s Mobarakeh Steel Company ( كنفرانس ملي پژوهش هاي نوين در علوم انساني – 20 خرداد 1393 -تهران – سالن همايش هاي صدا و سيما)
• كليد تعالي سازمانها ، (OSI) بهينه سازي تصوير ذهني سازماني ( اولين كنفرانس ملي تعالي دفاعي – خرداد 1388 -تهران – سالن همايش اجلاس سران)
• پيشگيري از جرايم و تخلفات اداري با استفاده از الگوي تصوير ذهني سازماني
• بازنشستگي گام به گام، طرحي نو در بهينه سازي خودانگاره بازنشستگان

سوابق فعاليت هاي آموزشي :

• برگزار كننده دوره هاي مختلف بهينه سازي تصوير ذهني در سطوح مختلف مديران، خانواده ها، جوانان در مراکز مختلف اعم از سازمان مديريت صنعتي, سازمان مديريت و برنامه ريزي، خانه مديران، موسسه پژوهشي آموزشي صنايع، ايران خودرو، انجمن مديران ايران، دانشگاه، سازمان ها و وزارتخانه هاي مختلف، بانك مسكن، سامان بانك، فرهنگسراي بهمن، وزارت ارشاد، ستاد شهر سالم