دعوت به همکاری

گروه پزشکی و مشاوره هلثی لایف
جهت تکمیل کادر تخصصی درمانی، مشاوره ای و آموزشی خود از اساتید و همکاران پزشک متخصص، روانشناس و مشاور تغذیه
در محیطی آرام و شیک به صورت ساعتی یا تمام وقت دعوت به همکاری می نماید.