عاطفه عابدی

مشاور و کارشناس ارشد مدیریت اجرایی (MBA)

– نویسنده کتاب استراتژی شرکت های هولدینگ
– مدیر اجرایی انتشارات تصویر ذهنی بصیرت
– مدیر اجرایی گروه پزشکی و مشاوره هلثی لایف

مشاوره مدیریتی در حوزه :
………………………………….
– سازمانی
– شغلی